Regulamin - Willa Krystian

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem pobytu w Willi Krystian. Dzięki jego znajmości łatwiej będzie nam zapewnić Państwu bezpieczny i przyjemny pobyt. Rezerwacja pokoju w Willi Krystian i przebywanie na terenie Willi przyjmuje się jako akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

Doba Hotelowa i ważne terminy:
1. Pokoje wynajmujemy na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 10.00 kończy o 14.00.
2. Wynajmując pokój w Willi Krystian należy z góry określić dokładny okres pobytu a także dzień przyjazdu. Podane terminy są wiążące dla stron.
3. Goście zostaną zameldowani na pobyt w ustalonym terminie. Wszelkie zaliczki wpłacone na poczet planowanego przyjazdu przepadają w razie gdy goście nie pojawią się w ustalonym terminie. 
4. Chęć przedłużenia pobytu lub wcześniejszego przyjazdu najeży zgłaszać przynajmniej na 3 dni przed planowanym teriminem.
5. W przypadku, gdy po ustalonym terminie wyjazdu, Goście nie opuszczają pokoju i nie ma z nimi żadnego kontaktu, zastrzegamy sobie możliwość przeniesienia ich rzeczy do innego pomieszczenia.
6. Wszelkie rzeczy pozostawione w pokoju pozostaną przez miesiąc do odebrania. Po tym terminie zostaną zniszczone.

OPŁATY
1. Należność za pobyt pobierana jest gotówką w dniu przyjazdu lub przelewem bankowym opłaconym z góry. W przypadku późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym przez Państwa terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie i nie podlega zwrotowi.
2. Potwierdzeniem rezerwacji jest zadatek w kwotach ustalanych indywidualnie w zależności od terminu i długości pobytu.

POKOJE I CZYSTOŚĆ
1. Po otrzymaniu klucza jesteście Państwo gospodarzami pokoju.
2. W pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
3. Do pokojów nie wnosimy sprzętu sportowego ani żadnych innych rzeczy nie będących przedmiotami użytku osobistego. Wszystkie inne rzeczy należy zostawić we wskazanym przez gospodarzy miejscu.
4. Ręczniki nie stanowią podstawowego wyposażenia pokoi.
4. Prosimy o nie wprowadzanie na teren posesji żadnych zwierząt bez uzgodnienia z właścicielem.
5. W pokojach nie wolno używać przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, np. grzałki , farelki, itp. nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Wyjątkiem są: ładowarki telefonów, zasilacze komputerów i RTV, golarki i suszarki do włosów. Niedozwolone jest również używanie ognia otwartego.
6. Osoby nie zameldowane w Willi Krystian mogą przebywać w pokoju do godz. 22.00.
7. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 7:00.
8. W przypadku wystąpienia awarii zagrażającej bezpieczeństwu mienia Willi Krystian oraz mieniu gości, właściciel ma prawo wejść do pokoju bez zgody zajmujących go gości, celem usunięcia awarii i dalszych szkód.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA
1. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń będących własnością Willi Krystian, powstałych z jego winy lub winy odwiedzających go gości.
2. Rodzic/opiekun, odpowiedzialny jest za szkody wyrządzone przez dzieci.
3. W przypadku zagubienia kluczy do pokoju gość jest odpowiedzialny pokryć koszty dorobienia nowego klucza.
4. Gość powinien zawiadomić właściciela o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Prosimy o nie dokonywanie napraw we własnym zakresie.

BEZPIECZEŃSTWO
1. Dzieci przebywające na terenie Willi Krystian oraz na terenie ogrodu powinny być pod opieką dorosłych. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki.
2. Wszelkie niestosowne, nielegalne, awanturnicze lub obraźliwe zachowanie jest niedopuszczalne i powinno być zgłaszane właścicielowi.

PRAWA I OBOWIĄZKI
1. Nie odpowiadamy za rzeczy wartościowe pozostawione bez nadzoru w pokojach oraz miejscach ogólnodostępnych. Bardzo prosimy zawsze zamykać drzwi i okna opuszczając pokój a także gasić światło w pokoju.
2. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony.
3. Nie odpowiadamy za niedogodności powstałe z przyczyn od nas niezależnych, np. przerwy w dostawie prądu lub łącza internetowego ( wi-fi) itp.
4. Zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu, albo szkodę na osobie Gości, albo też w inny sposób zakłócił porządek.
5. W przypadku naruszenia przez Gościa postanowień niniejszego Regulaminu, możemy odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do poleceń właściciela, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do opuszczenia Obiektu

-Gospodarze

Betting site http://cbetting.co.uk more info for Paddy Power Offers